Voorwaarden gedeelde eigendom

Belgian Horse Trading – Overeenkomst bij gedeelde eigendom/Deelkoop.

 1. De BHT Auction (hierna genoemd veiling) wordt georganiseerd door Belgian Horse Trading BV, met maatschappelijke zetel: Leliestraat 37, te 2860 Sint-Katelijne-Waver, België, hierna genoemd BHT. Er worden paarden/pony’s, veulens, embryo’s, materieel of uitrusting geassocieerd met de paardensport, -transport, -verzorging of –handel verkocht, hierna genoemd het “goed”.

 

 1. Alle voorwaarden mbt de veiling blijven van kracht.  Deze voorwaarden komen er extra bij, in het geval bij het te veilen paard, de mogelijkheid wordt gegeven om een deel van het paard te kopen.  Er wordt duidelijk omschreven welk % u zou kunnen kopen.  In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te kiezen voor 100% van het desbetreffende goed, dan wel x% van het desbetreffende goed.    In dat geval, duidt u bij het plaatsen van het bod aan, dat u expliciet de keuze maakt om x% te kopen, waarbij X kan zijn: 10, 20, 30 , 40,50, 60, 70, 80, 90.    In dat geval zal de computer voor u een kader voorstellen, waarbij u ook moet akkoord gaan om het bod te plaatsen en daarbij slechts x% dient te betalen om x% aandeelhouder te worden.  Deze extra voorwaarden zijn enkel van kracht als u x% en niet 100% van een bepaald goed aankoopt  via BHT.

 

 1. Als u op voorhand inlichtingen wenst, wie de mede-eigenaar zou zijn, dan mag u daarvoor een mail sturen via info@belgianhorsetrading.com.  Die informatie zal u getrouw bezorgd worden, en die informatie zal u discreet behandelen.  Het is ook belangrijk dat u bij het plaatsen van het bod in uw eigen naam handelt.  

 

 1. Het paard of de pony zal na verkoop gestald en getraind blijven op Stal Ceulemans(=firma De Dwerse Hagen BV in samenwerking met  Spits BV), Hageweg 11, 2860 Sint-Katelijne-Waver, en op wedstrijd uitgebracht worden door één van de ruiters van het team van Belgian Horse Trading of Stal Ceulemans.    Het is mogelijk dat hier  in onderling overleg achteraf andere afspraken gemaakt kunnen worden.  De paarden worden deskundig en professioneel opgeleid en op wedstrijd gebracht.  Het team van Stal Ceulemans bepaalt welke wedstrijden er gereden zullen worden, in de mate van het mogelijke zal er rekening gehouden worden met de aanbevelingen van de mede-eigenaar.  De mede-eigenaar wordt steeds op de hoogte gebracht van de wedstrijdplanning.  Als het een wedstrijd is, waar toegangsbandjes vanuit de organisatie voorzien worden, dan zijn er normaal gezien 2 bandjes per paard.  Als u niet de volle 100% van een paard in eigendom heeft, mag u wel zeker zijn van minstens 1 bandje.   Een mede-eigenaar mag vragen dat zijn of haar paard op wedstrijd gereden wordt met een onderlegger waar zijn/haar publiciteit op staat.  Het is mogelijk dat er naast die publiciteit ook reclame voor een andere firma/mede-eigenaar gemaakt wordt.    Wanneer u  x% koopt van een embryo, dan zal al het nodige gedaan worden, om de merrie tijdens de dracht, en achteraf het veulen goed te verzorgen.   Stal Ceulemans of BHT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, ziekte,  verwerpen, blessures,…  Ze zal het goed als een goed huisvader verzorgen en beheren.
 2. Wanneer het aangekochte paard een merrie of goedgekeurde dekhengst zou zijn, worden er eveneens afspraken gemaakt mbt de verdeling van de opbrengsten.  Het te vragen dekgeld wordt in samenspraak met de mede-eigenaars vastgesteld, maar zal in verhouding staan tot de gangbare marktprijzen voor een hengst van die kwaliteit.   De eerste 250 euro van het dekgeld komt toe aan het dekstation De Dwerse Hagen BVBA, voor de kosten voor het bewerken en afnemen van het sperma.   Het saldo excl BTW wordt verdeeld tussen de mede-eigenaars volgens hun x% in de eigendom.    Bij merries worden er enkel embryo’s gespoeld, als dit mogelijk is mbt het wedstrijdprogramma.  Als de merrie mooi van zichzelf hengstig komt, en de situatie is gunstig, mogen er embryo’s gespoeld worden.   Het recht om embryo’s te spoelen,  staat in verhouding tot X% in de eigendom.  Hebben mede-eigenaars ieder 50%, dan heeft ieder om de beurt recht om een embryo te spoelen.   Heeft de ene eigenaar 80%, de andere 20%, dan heeft in principe de ene eigenaar recht op 4 embryo’s, de andere 1.   Andere afspraken kunnen onderling gemaakt worden. Diegene die  het recht heeft op de embryo, zal alle kosten dragen van de begeleiding van de dierenarts voor KI, ET,  kost van het sperma, van het verzorgen van de draagmoeder.    Als er afspraken zijn dat een embryo evt in mede-eigendom zou blijven, worden de kosten/opbrengsten ook in verhouding doorgerekend.
 3. Kosten voor het onderhoud/verzorgen/rijden van het paard, zullen maandelijks verrekend worden, met de vraag aan de mede-eigenaar om voor zijn deel de betaling te doen. Als er door het behalen van prijzengelden, verkoop sperma of embryo,  een tegoed is voor de mede-eigenaar, wordt dit ook maandelijks uitbetaald.

 

 1. Bij paarden/pony’s zit er standaard voor het eerste jaar een verzekering in voor sterfte via Horse Insurance Catherine de Buyl.   Daarvoor wordt de commissie van 4% gerekend.   Elke mede-eigenaar is verzekerd voor het  x% waar hij/zij eigenaar van is.  Na verloop van 1 jaar,  beslist elke mede-eigenaar of hij/zij een verderzetting van dit contract wenst, en zal hij/zij de factuur hiervoor betalen.  Voor embryo’s gelden er andere percentages om verzekerd te  zijn. 
 2. De kosten van het rijden en verzorgen worden aangerekend door Stal Ceulemans, aan de desbetreffende eigenaar voor  zijn/haar deel in eigendom van het paard.  De volgende bedragen zijn exclusief BTW, en gelden voor een heel paard. De kosten voor een veulen tot en met 3-jarig paard dat in een kudde kan staan bedragen : 150 euro per maand.  In geval van een embryo, is het verzorg-geld te betalen voor de moeder, en wordt er geen extra geld voor het veulen aangerekend tot de leeftijd van 3 maanden.   Alle extra kosten zoals veeartskosten, ontworming, kost voor geboorte-begeleiding, hoefsmid, tandarts, inschrijvingen voor wedstrijden of stamboeken/confederatie paard/KBRSF/FEI, .. worden aan kostprijs aangerekend .  Als er bepaalde prijzengelden zijn, wordt er 50% van het prijzengeld verdeeld onder de eigenaars, 50% van het prijzengeld is voor de ruiter.  Van zodra op jaarbasis het prijzengeld van het paard meer bedraagt dan 10.000 euro, dan wordt er 75% verdeeld onder de mede-eigenaars, 25% is voor de ruiter.  De kosten voor het verzorgen en rijden van een concours paard worden aangerekend aan 600 euro per maand.  De maanden dat het paard rustig werkt, in revalidatie is, in een aparte box staat, om gelongeerd te worden, voorbereid te worden om zadelmak te maken, worden aangerekend aan 500 euro per maand.
 3. Tot nu toe zijn de voorwaarden besproken waar het bekeken wordt als een investering.  Er wordt bij het te veilen paard een suffix “Invest +” toegevoegd.
 4. Er bestaat ook een andere manier om te veilen in mede-eigendom, met het suffix “Enjoy +”.  Daar koopt u x% in een paard of pony, die ook nog zal mogen gebruikt worden om lessen te geven aan derden.   Het paard/pony mag minstens 3 dagen gebruikt worden op de rijschool van Club Groentenjumping, waar het max 2 lessen per dag zal lopen.  De mede-eigenaar mag naar die lessen komen kijken, om  evt achteraf opmerkingen en suggesties over te maken via de lesgever, of het bestuur van Club Groentenjumping.   In geen geval wordt er gevraagd om niet rechtstreeks diegene die de lessen heeft genomen te benaderen, tenzij het puur vriendschappelijk is.  Hij of zij komt ook om zich te onstpannen, en de lesgever wil de lessen educatief verantwoord onderbouwen.    Er mogen geen extra spanningen gecreëerd worden, door het feit mede-eigenaar in een paard of pony te zijn.   Het beste zou dan ook zijn, om die dagen niet te komen, en de lesgevers/ het bestuur te vertrouwen.  In onderling overleg worden deze dagen van lessen aan derden besproken.  De 4 andere dagen mag de koper met dit paard zelf rijden, wandelen, en op wedstrijd gaan.   Er wordt dan wel gevraagd om de richtlijnen van de lesgevers te volgen en het paard of pony bijvoorbeeld ook niet hoger te starten in parcoursen dan waar hij of zij als combinatie  geschikt of klaar  voor zijn, en de voorwaarden van de Club Groentenjumping te aanvaarden.   Minstens 1x per week zal er door de koper of diens aangestelde ruiter, 1 groepsles of privé les worden genomen.   Het stalgeld in dit geval bedraagt maandelijks 350 euro voor een pony incl BTW, 400 euro voor een paard incl BTW, waarvan x% wordt aangerekend aan de koper voor zijn x% eigendom.    Eveneens de kosten van hoefsmid, veearts, tandarts, ontworming, vaccinatie,… worden aan kostprijs doorgerekend aan de mede-eigenaars voor hun deel.   De kosten van transport/inschrijvingen zijn ten laste van de ruiter, die ook de prijzengelden integraal mag houden.   Als een pony/paard in de periode dat dit mogelijk is, op de wei zou staan met schuilhok ipv een aparte box, is de kost voor het onderhoud van dit paard/pony 200 euro per maand excl. BTW.  In die prijs zit ook de mogelijkheid in tot gebruik van de accommodatie.   Er is ook de mogelijkheid om te gaan wandelen/trainen op het ruiterpad en galoppiste, heel goed te bereiken vanaf de stal.
   
 5. De mede-eigenaars hebben recht van voorkoop, als een derde geïnteresseerd zou zijn om het paard of pony te kopen.  De mede-eigenaars hebben niet het recht om hun deel in de eigendom van het paard/pony aan een derde te verkopen, zonder goedkeuring van de andere mede-eigenaar.   Als de samenwerking stroef zou verlopen tussen de mede-eigenaars, wordt er alles aan gedaan om een in der minne oplossing te zoeken, om uit de impasse of uit de onverdeeldheid te komen.   Sowieso gaat het belang van het paard/pony voorop.      Als er geen oplossing gevonden wordt om uit de onverdeeldheid te komen,  zal het paard/pony aangeboden worden om geveild te worden door BHT, binnen de 2 maand nadat de impasse duidelijk is.  BHT zal er dan alles aan doen, om in het belang van het paard/pony alle handelingen te stellen die nodig zijn om bij verkoop de hoogst mogelijke waarde te behalen.   De mede-eigenaars aanvaarden de condities van BHT die voor verkopers gesteld worden, en zullen ieder hun deel in de kosten dragen, en zullen hun opbrengst in de verkoop ontvangen, volgens x% in de eigendom van het te verkopen paard.  
   


 

 1. De verkoop en de contracten mbt de te leveren diensten, regelingen inzake mede-eigendom,  geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn en zullen de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden is louter informatief.