Extra service, bij de gekochte paarden zit 1 jaar verzekering bij i.s.m. Catherine de Buyl.

Extra service, bij de gekochte paarden zit 1 jaar verzekering bij i.s.m. Catherine de Buyl.
vrijdag 14 juni 2019

Meer info en voorwaarden leest u hierbij. De eerste biedingen hebben we al ontvangen voor de Belgian Horse Trading.

We zijn enorm verheugd dat zovelen reeds de weg hebben gevonden naar deze website, en het nieuwe verkoop-platform BHT. De eerste biedingen hebben we reeds zien toekomen, en dit vanuit diverse landen! 

Maandag 17 juni in de namiddag sluit  de eerste veiling af, die van de Jonge Competitiepaarden. Mocht u nog vragen hebben bij deze of de volgende veilingen/selecties, aarzel niet om met ons contact op te nemen. De paarden/pony's kunnen op afspraak geprobeerd worden, of van dichtbij bekeken worden.

Als je een bod plaatst, moet je expliciet akkoord gaan met de voorwaarden, die je hier ook in bijlage vindt. 

Daarbij hebben we goed nieuws, want toch wel een belangrijk pluspunt voor de kopers. 

Belgian Horse Trading, een nieuw concept, waarbij service naar zowel de verkopers als de kopers centraal staat.

Dat mogen geen loze woorden zijn, dan moet er ook iets gebeuren.

Eerder hebben we al een goede samenwerking bekomen met European Horse Services, de nummer 1 op het gebied van transport en quarantaine/verzorging van paarden die moeten geëxporteerd worden.

We mogen ook met fierheid bekend maken, dat er ook een samenwerking tussen BHT en verzekeringen Catherine de Buyl is uitgewerkt.

Bij de meeste veilingen betaalt de koper een % bij als commissie. In dit geval vraagt BHT 4% (excl 21% BTW).  

BHT besteedt dit bedrag nuttig, door het risico voor verkoper/koper te minimaliseren.   

De paarden/pony's die worden betaald door de koper, zullen op kosten van BHT en voor rekening van die koper een jaar verzekerd worden! De verzekering zal kunnen ingaan de werkdag na ontvangst van het factuurbedrag bij BHT. De verzekering wordt betaald door BHT, ten gunste van de koper in dit geval.  De koper beslist daarna zelf of ze na het eerste jaar de verzekering zouden verlengen of niet.  

Je kan de voorwaarden van Catherine de Buyl hier alvast nalezen.

DE BASISDEKKING:

►      alle sterfterisico’s ten gevolge van ziekte of ongeval met de terugbetaling van 100 % van de verzekerde waarde van het paard

►      alle sterfterisico’s tijdens een operatie onder totale verdoving, indien deze operatie tot doel heeft het leven van het paard te redden of om toekomstige kreupelheid en/of ziekte te vermijden

►      euthanasie voor humanitaire redenen

►      diefstal

►      dekking wereldwijd met inbegrip van het transport wereldwijd, door om het even welk voertuig, tevens per vliegtuig

►      natuurrampen

►      brand, tevens in uw eigen stallen

►      bliksem, elektrocutie en verdrinking

►      terugbetaling van de hospitalisatie- en chirurgische kosten ten gevolge van kolieken (met inbegrip van liesbreuken) met een terugbetaling tot 4.000 € per jaar / per paard

- ZONDER VRIJSTELLING – of het paard nu al dan niet geopereerd en/of gered is

Hierbij willen wij uw aandacht trekken op het feit dat bij een sterfte schadegeval ten gevolge van kolieken, wij niet alleen de waarde van het paard terug betalen maar eveneens de hospitalisatiekosten ten gevolge van deze kolieken, bij een opname in de dierenkliniek tot een maximum terugbetaling van 4.000 € per jaar / per paard.

De basisdekking kan uitgebreid worden met een hospitalisatieverzekering t.g.v. ziekte en ongeval.

Voor verdere inlichtingen of de algemene voorwaarden kan u contact opnemen via info@debuylinsurance.com.

We hopen met BHT alvast een gezonde basis te creëren, en op lange termijn iets te mogen betekenen.  Dat we mee mogen zorgen om het juiste paard/pony op de juiste plaats te krijgen. Bedankt aan iedereen die heeft geholpen bij de uitbouw van dit project.